WELKOM OP FORT PRINS FREDERIK         Persbericht

     FORT PRINS FREDERIK IN HET NIEUWE JAAR

Ooltgensplaat          Na enkele jaren van onzekerheid over de precieze situatie op en rond het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat, komt er misschien eindelijk toch duidelijkheid. Begin dit jaar is het Fort en het overgrote deel van de grond er omheen verkocht en kwam er per eind maart een nieuwe eigenaar.

Het beheer en de exploitatie bleef in dezelfde handen omdat dit los stond van de eigendom. De huidige beheerder zal per 31 januari 2017 het beheer overdragen aan de eigenaar die dan ook de exploitatie zelf ter hand zal gaan nemen.

De wereldwijde crisis van de afgelopen acht jaar, heeft de nodige financiele spanningen gebracht waardoor er geen geld was voor nodige ontwikkelingen. Daarnaast is sociale onrust ontstaan doordat de gemeente na 25 jaar nog steeds geen nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld waardoor de onderlinge verhoudingen op het Fort soms tot nare kwesties leidden. Wellicht dat de nieuwe omstandigheden in de economie samen met de plannen van de gemeente en de nieuwe eigenaar, een ommekeer kunnen betekenen.

De huidige beheerder en de exploitant willen een periode van ruim zeven jaar afsluiten op een symbolische wijze door op Oudejaarsavond een groot feest te houden voor iedereen die deze periode op het Fort mooie dingen heeft meegemaakt of gewoon het Fort een warm hart toedraagt. Daarbij zal dan tevens de gelegenheid zijn om herinneringen op te halen en op feestelijke wijze een nieuw jaar en een nieuwe periode, in te luiden.
Informatie wat er die avond gaat gebeuren, is te lezen op www.fortprinsfrederik.nl en in de sociale media.                     Klik hier om naar de reguliere website te gaan


De website zal na de oud en nieuw activiteit geen grote updates meer ontvangen en zal alleen dienst doen als archief